piątek, 4 listopada 2011

WPC - porady dla nowych użytkowników

Opcje: 
 • podając nazwę nicka/pseudonimu niektórych znaków nie można wpisać. Zamiast znaku odstępu(spacji) podaje się znak podkreślenia ( _ ),
 • nie zaleca się zmiany nicka alternatywnego,
 • aby skorzystać z nicka stałego należy mieć go ustawionego na stronie http://czat.wp.pl/mojenicki.html oraz w grupie "Nick stały: dane profilu WP" należy podać login(bez @wp.pl) i hasło do profilu WP na który zalogowaliśmy się wchodząc na http://czat.wp.pl/mojenicki.html,
 • aby skorzystać z fotki przy nicku stałym należy ją przypisać na stronie http://czat.wp.pl/mojenicki.html,
 • Wyświetlacz->Ogólne "Maksymalna ilość wyświetlanych linii:" - nie zaleca się zwiększania tej wartości, chyba że posiadamy mocny komputer.
Okno listy pokoi:
 • aby wejść do danego pokoju należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę lub zaznaczyć i nacisnąć klawisz [Enter]
Kopiowanie zawartości wyświetlaczy:
 • kopiowanie tekstu polega na przyciśnięciu (lewego) klawisza myszy, zaznaczeniu danego fragmentu oraz zwolnieniu przycisku myszy. Dany fragment zostanie automatycznie odznaczony i skopiowany do schowka systemowego.
Zakładka z nazwą pokoju:
 • wiadomości wysyłamy przy pomocy klawisza [Enter],
 • po prawej lista osób: gdy klikniemy dwukrotnie otwiera się okno rozmowy prywatnej, gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstowe dla danego pseudonimu,
 • wyświetlacz posiada standardowe menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy, które zawiera minimum powiększanie/zmniejszanie tekstu oraz możliwość zapisu do pliku PDF lub tekstowego,
 • wyświetlacz posiada alternatywne menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszy) dla każdego nicka w nawiasach < nick > oraz dla pogrubionych pseudonimów w komunikatach wejścia/wyjścia,
 • w polu wpisywania wiadomości nazwy nicków/pseudonimów dopełniamy klawiszem [Tab] podobnie jak w oryginalnym aplecie,
 • w polu wpisywania wiadomości dostępna jest historia ich wysyłania pod klawiszami [Strzałka w góre] i [Strzałka w dół]
Zakładka statusu:
 • dostępne jest standardowe menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy, które umożliwia minimum powiększanie/zmniejszanie treści,
 • dostępne jest niestandardowe menu kontekstowe(dla wiadomości czy dana osoba jest na czacie - lista przyjaciół oraz dla wiadomości prywatnych) gdy kliknie się prawym przyciskiem myszy na pogrubioną nazwę nicka/pseudonimu. Zawiera ono możliwość rozmowy prywatnej, dodania do przyjaciół, ignorowania lub zobaczenia informacji o danym nicku.

Brak komentarzy: